உடல் எடையை குறைக்கும் அறுவை சிகிச்சை! ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன?

உடல் எடையை குறைக்கும் அறுவை சிகிச்சை! ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன?

wigjtlos_operation_002-615x284
மருத்துவம்
உடல் எடை குறைப்பு சிகிச்சை, மருத்துவ உலகில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை திறந்த நிலை அறுவைச் சிகிச்சை (“ஓபன் சர்ஜரி’) முறையில் செய்யப்பட்டு வந்தது. ஆனால் தற்காலத்தில் இது லாப்ராஸ்கோப்பி முறையில் செய்யப்படுகிறது. மேலும் சிகிச்சையின் காய ...
Comments Off on உடல் எடையை குறைக்கும் அறுவை சிகிச்சை! ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன?