உடல் உறவின் போதோ அல்லது பின்னரோ ஆண்கள் செய்யும் சில தவறுகள்.

உடல் உறவின் போதோ அல்லது பின்னரோ ஆண்கள் செய்யும் சில தவறுகள்.

sex3-300x225
அந்தரங்கம்
ஆணாக இருந்தாலும் சரி,பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி திருமணமான பின் உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என கேட்டால் சில ஆண்கள் கன்னம் சிவக்கிற அழவற்கு அடி தருவாங்க,சிலர் இருங்கிறாங்கப்பா காது கிழியிற அழவுக்கு கூடாத வசனங்களால திட்டுவாங்க.பெண்கள் தங்களது ...
Comments Off on உடல் உறவின் போதோ அல்லது பின்னரோ ஆண்கள் செய்யும் சில தவறுகள்.