உடல்ரீசார்ஜ் ஆகும்!

உடல்ரீசார்ஜ் ஆகும்!

sex-wide-620x349
அந்தரங்கம்
முத்தம் என்ற வார்த்தையை முன்பெல்லாம் பேசுவதற்குக்கூட அச்சப்பட்டனர். இன்றைக்கு அன்பின் வெளிப்பாடாக முத்தம்தான் திகழ்கிறது. முத்தம் என்பது ஆன்மாக்களின் சங்கமம். முத்தமிடுவதன் மூலம் இறுகலான முகத்தசைகள் இளகுகின்றனவாம். முத்தம் பற்றி எத்தனையோ ஆராய்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இன்னமும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் ...
Comments Off on முத்தமிடுங்கள், உடல்ரீசார்ஜ் ஆகும்!