உடல்உறவு வெற்றிகரமாக அமைய 10 வழிகள்!

உடல்உறவு வெற்றிகரமாக அமைய 10 வழிகள்!

Vishudhan-Movie-Mia-George-Spicy-Photos-9-300x145
அந்தரங்கம்
மறக்க முடியாத உடலுறவுக்கு, கொஞ்சம் கற்பனை, கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பு, கொஞ்சம் உத்திகள் மட்டுமே போதுமானது. அதிக எதிர்பார்ப்பு ஆபத்திலேயே முடியும். படுக்கையில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டு திட்டமிடுவதும் தவறு. கொஞ்சம் கற்பனை, கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பு, கொஞ்சம் உத்திகள் என ...
Comments Off on உடல்உறவு வெற்றிகரமாக அமைய 10 வழிகள்!