உடலை சுத்தமாக்கும் உணவுகள்

உடலை சுத்தமாக்கும் உணவுகள்

m1znc8ea8fm3vpqbmghjxyxn6fz9a63mnsdeccghiq759mcbufn8ce9cxabx8qvt-f-615x566
மருத்துவம்
உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றி உடலை சுத்தப்படுத்தும் உணவு வகைகள் சிலவற்றை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள், எலுமிச்சை எலுமிச்சையில் விட்டமின் சி இருப்பதால் இதனை ஜூஸ் போட்டு குடிப்பதன் மூலம், உடலின் மூலைமுடுக்குகளில் தங்கியுள்ள நச்சுக்கள் அனைத்தும் வெளியேறிவிடும். ...
Comments Off on உடலை சுத்தமாக்கும் உணவுகள்