உடலுறவை நிறுத்தினால் என்ன பாதிப்பு?

உடலுறவை நிறுத்தினால் என்ன பாதிப்பு?

3
அந்தரங்கம்
ஆணும், பெண்ணும், ஒரு குறிப்பிட்ட பருவ வயதிற்கு வந்தபின்னர், தவறாமல் உடலுறவு கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்கிறது காமசூத்திரம். இயற்கையின் படைப்பே விசித்திரமானது. ஆம். ஆண், பெண் உடல் அமைப்பு விசித்திரத்திலும் விசித்திரம். பிறக்கும் முன்பே கருவிலேயே. ஆண், ...
Comments Off on உடலுறவை நிறுத்தினால் என்ன பாதிப்பு?