உடலுறவு முறை விநோத உண்மைகள்-காமசூத்ரா

உடலுறவு முறை விநோத உண்மைகள்-காமசூத்ரா

2012_10_21_03_07-251x300
அந்தரங்கம்
வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரே வேலையை ஒரே ஸ்டைலில் செய் வது சிலருக்கு பிடித்தமான தாக இருக்கலாம். ஆ னால், சிலருக்கு அது “போர்” அடிக்கும் ஒரு விஷயம். ஸ்டைலை மாற்றிக் கொண் டே இருப்பார்கள். அதேபோலத்தான் செக்ஸ் விஷயத்திலும்! ...
Comments Off on உடலுறவு முறை விநோத உண்மைகள்-காமசூத்ரா