உடலுறவு கொள்ளும் முறை

உடலுறவு கொள்ளும் முறை

1B8A859E6E0B40F47E01D44C84DBDCE38E4ECBD4_3-381x215-615x458
அந்தரங்கம்
முதலில் பெண்ணை கட்டிலுக்கு கூட்டி சென்று அவளை மெதுவாக கட்டி அணைத்து அவளின் உதடுகளுக்கு, உச்சந்தலை, கன்னம், கழுத்து முத்தம் கொடுத்து பின்பு அவளை கட்டிலில் உட்கார வைத்து அவளை கட்டி பிடித்து அப்படியெ கைகளால் அவளது முலைகளை ...
Comments Off on உடலுறவு கொள்ளும் முறை