உடலுறவு கொள்ளும் முறைகள்..!!

உடலுறவு கொள்ளும் முறைகள்..!!

dr11-400x273
அந்தரங்கம்
உடலுறவு கொள்ளும் முறைகள்..!! செக்சில், ஆண் கீழும், பெண் மேலுமாக ஈடுபடும் மாறுபட்ட கலவி நிலைகளில் ஈடுபடுவதால் சில பெண்களுக்கு கூச்சமின்றி ஈடுபடத் தோன்றலாம். இப்படி மாறுபட்ட நிலைகளில் ஈடுபடக்கூடாத சில சூழ்நிலைகளும் உண்டு. அவை என்னென்னவென்று தெரியுமா? ...
Comments Off on உடலுறவு கொள்ளும் முறைகள்..!!