உடலுறவு கொள்ளும் முன்பு ஆண்கள் கட்டாயம் செய்ய வேண்டியவை

உடலுறவு கொள்ளும் முன்பு ஆண்கள் கட்டாயம் செய்ய வேண்டியவை

31-sex-food-300-300x225-615x461
அந்தரங்கம்
உடலுறவு என்பது வெறுமென இச்சையை மட்டும் தீர்த்துக் கொள்வதற்கான செயல் அல்ல. சொல்ல போனால் நமது முன்னோர்கள் அதை ஆய கலைகளில் ஒன்றாக சேர்த்து உருவம் கொடுத்திருக்கின்றனர். கை கழுவாது உணவு சாப்பிடுவது எவ்வாறு உங்கள் உடல்நலத்திற்கு கேடு ...
Comments Off on உடலுறவு கொள்ளும் முன்பு ஆண்கள் கட்டாயம் செய்ய வேண்டியவை