உடலுறவுக்கு தயாராவது எப்படி..?

உடலுறவுக்கு தயாராவது எப்படி..?

download9-300x197
அந்தரங்கம்
காமத்தில் ஈடுபடும் போது தகுந்த முன் downloadவிளையாட்டுகளுடன் பெண்ணை கலவிக்குத் தயார் செய்யவேண்டியது மிக அவசியம். வறண்டு போன பெண்ணுறுப்பில் உடலுறவு செய்வது போன்ற கொடுமை எதுவும் இல்லை. பெண்ணுக்கு எரிச்சலும் வலியும் அதிகமாகி வெறுக்கத் தொடங்கி விடுவாள். ...
Comments Off on உடலுறவுக்கு தயாராவது எப்படி..?