உடலுறவில் மனைவியும் உச்சநிலையை அடைந்துவிட்டாரா என்பதை கணவன்மாரே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்…!

உடலுறவில் மனைவியும் உச்சநிலையை அடைந்துவிட்டாரா என்பதை கணவன்மாரே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்…!

03
அந்தரங்கம்
உலகளவில் பாலுறவு தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட சர்வேயில் பெரும்பான்மை யினர் செக்சில் முழு திருப்தியடையவில்லை என கூறியிருந்தனர். திருமணமாகி பத்து ஆண்டுகளான பெண்களும் இதில் அடக்கம். தங்களின் அதிருப்திக்கு கணவர்களின் அவசர செயல்பாடுகள்தான் காரணம் என்கிறார்கள். மனைவியரின் உணர்ச்சிகளைத் தூண்டி ...
Comments Off on உடலுறவில் மனைவியும் உச்சநிலையை அடைந்துவிட்டாரா என்பதை கணவன்மாரே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்…!