உடலுறவில் திருப்தி அடைந்து விட்டாளா? – சில அறிகுறிகள்

உடலுறவில் திருப்தி அடைந்து விட்டாளா? – சில அறிகுறிகள்

sex5-300x190
அந்தரங்கம்
உடலுறவில் உண்டாகும் உச்சக்கட்ட இன்பம் என்பது ஒன்று தான். ஆனால் அது உடல் கூறின் அடிப்படையில் ஒரே விதமாகத்தான் உண்டாகின்றன. இதில் உறுப்புக்களின் பங்கேற்பு மட்டுமே முக்கியமல்ல. சுய இன்பத்தின் மூலம் உச்சக்கட்டத்தை அடைவது கூட இயற்கையான இன்பம் ...
Comments Off on பெண், உடலுறவில் திருப்தி அடைந்து விட்டாளா? – சில அறிகுறிகள்