உடலுறவில் உச்சகட்டம் என்பது...

உடலுறவில் உச்சகட்டம் என்பது…

news_31-08-2013_25sex
அந்தரங்கம்
உணர்வுகளின் உச்சக்கட்டம் ஒரே மாதிரியானது தான். அதாவது தொடுதல், முத்தமிடுதல், கட்டி அணைத்தல், தழுவுதல், புணர்தல், சுய இன்பம் அனுபவித்தல், திரைப்படம் மூலமோ, புத்தகங்கள் மூலமோ அல்லது கற்பனை மூலமோ இப்படிப் பலவாறு உச்சக்கட்டம் எட்டப்படுகிறது. இது போலப் ...
Comments Off on உடலுறவில் உச்சகட்டம் என்பது…