உடலுறவின் மூலம் பாக்டீரியாக்கள் பரவுகிறதாம்…!

உடலுறவின் மூலம் பாக்டீரியாக்கள் பரவுகிறதாம்…!

sexy-couple-kissing-300x165
அந்தரங்கம்
தரமற்ற உணவுகளில் உள்ள ஈ கோலி பாக்டீரியாக்கள் உடல் உறவின் மூலம் பரவுவதாக மருத்துவ உலகினர் எச்சரித்துள்ளனர். வெளிநாடுகளில் பரவிவரும் இந்த அபாகரமான பாக்டீரியாவினால் இந்தியாவில் எந்த வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை எனினும் எச்சரிக்கை ஊட்டும் வகையில் சில ...
Comments Off on உடலுறவின் மூலம் பாக்டீரியாக்கள் பரவுகிறதாம்…!