உடலுறவின் போது முன்கூட்டியேவிந்து வெளியேறுவதை கட்டுப்படுத்தணுமா..?ஒருமாதத்துக்கு தினமும் இப்பிடி பண்ணுங்க …! Share

உடலுறவின் போது முன்கூட்டியேவிந்து வெளியேறுவதை கட்டுப்படுத்தணுமா..?ஒருமாதத்துக்கு தினமும் இப்பிடி பண்ணுங்க …! Share

Couple-making-love-002
அந்தரங்கம்
முன்கூட்டியே விந்து வெளியேறுவதை கட்டுப்படுத்தும் இயற்கை வழிமுறைகள்! நெடுநேரத்திற்கு பின் தன்னுடைய விந்தணுக்களை ஒரு மனிதனால் வெளியேற்ற முடியும் போது, பாலுணர்வின் உச்சத்திற்கே அவனால் செல்ல முடிகிறது. இவ்வாறு விந்தணுக்கள் வெளியேறுவதை நீட்டிப்பதால் துணைவிக்கும் உறவில் நல்ல திருப்தி ...
Comments Off on உடலுறவின் போது முன்கூட்டியேவிந்து வெளியேறுவதை கட்டுப்படுத்தணுமா..?ஒருமாதத்துக்கு தினமும் இப்பிடி பண்ணுங்க …!