உடலுறவின் போது ஏற்படுகின்ற வலிகள்

உடலுறவின் போது ஏற்படுகின்ற வலிகள்

download22-615x455
அந்தரங்கம்
உடலுறவு என்ற உன்னதமான ஒரு நிகழ்வின் போது , சில பெண்களுக்கு வலி ஏற்படும் போது அவர்களின் இல்லற வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாகிவிடும் அபாயம் தோன்றுகிறது. உடலுறவின் போது பெண்கள் தன் பெண் உறுப்பிலே வலியை உணர்வது மருத்துவ ரீதியாக ...
Comments Off on உடலுறவின் போது ஏற்படுகின்ற வலிகள்