உடலுக்கு வெளியே துடிக்கும் இதயம்: விநோத நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி

உடலுக்கு வெளியே துடிக்கும் இதயம்: விநோத நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி

open_hear-150x150
வினோதங்கள்
ரஷ்யாவை சேர்ந்த 6 வயது சிறுமி ஒருவரின் இதயம் உடலுக்கு வெளிய துடிக்கும் சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.ரஷ்யாவை சேர்ந்த 6 வயது சிறுமியான விர்சவியா போரென்(Virsaviya Borun) என்பவர் Pentalogy of Cantrell என்ற விநோத நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். ...
Comments Off on உடலுக்கு வெளியே துடிக்கும் இதயம்: விநோத நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி