உடற்பயிற்சி செய்தால் நீரிழிவை விரட்டலாம்

உடற்பயிற்சி செய்தால் நீரிழிவை விரட்டலாம்

3-2-615x461
மருத்துவம்
நீரிழிவு (diabetes) என்பது வளர்சிதைமாற்ற நோய்களின் ஒரு தொகுப்பாகும். தேவையான இன்சுலினை உடல் உற்பத்தி செய்யாத அல்லது உற்பத்தி செய்த இன்சுலினை பலனளிக்கும் விதத்தில் பயன்படுத்த இயலாத நிலையில், இந்நோய் உள்ளவர்களின் ரத்தத்தில் அதிக அளவு சர்க்கரை இருக்கும். ...
Comments Off on உடற்பயிற்சி செய்தால் நீரிழிவை விரட்டலாம்