உடம்பில் கத்தியால் குத்தி மரியாதை: இது இந்தோனேஷியா விநோதம்

உடம்பில் கத்தியால் குத்தி மரியாதை: இது இந்தோனேஷியா விநோதம்

indonesia_festival_002
வினோதங்கள்
இந்தோனேஷியாவில் உள்ள மக்கள் இறந்த முன்னோர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விநோத விழாவை கோலாகலமாக கொண்டாடியுள்ளனர். இந்தோனேஷியாவின் செலும்பிங் (Selumbung) கிராமத்தில் இறந்த முன்னோர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் குசாபா பூசே (Ngusaba Puseh) என்ற விநோத விழா நடைபெற்றுள்ளது. இதில் ...
Comments Off on உடம்பில் கத்தியால் குத்தி மரியாதை: இது இந்தோனேஷியா விநோதம்

உடம்பில் கத்தியால் குத்தி மரியாதை: இது இந்தோனேஷியா விநோதம்
இந்தோனேஷியாவில் உள்ள மக்கள் இறந்த முன்னோர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விநோத விழாவை கோலாகலமாக கொண்டாடியுள்ளனர். இந்தோனேஷியாவின் செலும்பிங் (Selumbung) கிராமத்தில் இறந்த முன்னோர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் குசாபா பூசே (Ngusaba Puseh) என்ற விநோத விழா நடைபெற்றுள்ளது. இதில் ...
Comments Off on உடம்பில் கத்தியால் குத்தி மரியாதை: இது இந்தோனேஷியா விநோதம்