உடம்பில் உப்புசத்து அதிகரித்துவிட்டதா? இந்த உணவை சாப்பிடுங்கள்

உடம்பில் உப்புசத்து அதிகரித்துவிட்டதா? இந்த உணவை சாப்பிடுங்கள்

corn_002-615x418
மருத்துவம்
நீரிழிவு நோயோளிகளுக்கு சிறந்த உணவான சோளத்தில் ஏராளமான மருத்துவ குணங்கள் அடங்கியுள்ளன. சோளத்தில் உள்ள சத்துக்கள் ஆற்றல் – 349 கி.கலோரி புரதம் -10.4 கிராம் கொழுப்பு – 1.9 கி மாவுச்சத்து – 72.6 கி கால்சியம் ...
Comments Off on உடம்பில் உப்புசத்து அதிகரித்துவிட்டதா? இந்த உணவை சாப்பிடுங்கள்