உடன் பிறந்த அண்ணனை திருமணம் செய்து 7 குழந்தைகளை பெற்ற சகோதரி!

உடன் பிறந்த அண்ணனை திருமணம் செய்து 7 குழந்தைகளை பெற்ற சகோதரி!

உடன் பிறந்த அண்ணனை திருமணம் செய்து 7 குழந்தைகளை பெற்ற சகோதரி!
திருமணம் செய்து 7 குழந்தைகளுக்கும் தாயான பின்னர் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தாம் மணந்த பெண் தம் உடன்பிறந்த சகோதரி என்பதை அறிந்தவர், தம் மனைவியை விவாகரத்து செய்துள்ளார். சவுதியில் கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணமான தம்பதியர் ...
Comments Off on உடன் பிறந்த அண்ணனை திருமணம் செய்து 7 குழந்தைகளை பெற்ற சகோதரி!