உச்சக்கட்டம் – கிளைமாக்ஸ் ஓர் அறிக்கை

உச்சக்கட்டம் – கிளைமாக்ஸ் ஓர் அறிக்கை

Hot-Stills-019-300x200
அந்தரங்கம்
உச்சக்கட்டம் என்பது உடலுறவின் போதான உணர்சிவசப்பட்ட நிலை இறுதிக்கட்டம்.அதாவது கிளைமாக்ஸ். இதுவே செக்ஸ் தொடர்பான திருப்தியின் அளவுகோல். ஆண்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் சிக்கல் இல்லை. அனால் பெண்கள் விஷயத்தில் இது மிக சிக்கல்வாய்ந்தது. எனவே பெண்களின் உச்சக்கட்டம் பற்றி ...
Comments Off on உச்சக்கட்டம் – கிளைமாக்ஸ் ஓர் அறிக்கை