உங்க மனைவி உங்களை உறவுக்கு அழைக்க வில்லையா???

உங்க மனைவி உங்களை உறவுக்கு அழைக்க வில்லையா???

news_08-05-2014_76girl-300x158
அந்தரங்கம்
செக்ஸ் பற்றி எத்தனையோ நம்பிக்கைகள் நிலவுகின்றன. அதில் பெரும்பாலானவை உண்மையில்லை. தாம்பத்ய உறவின் தேவையை அறிந்து கணவர்தான் மனைவியை உறவுக்கு அழைக்க வேண்டும். இல்லையெனில் சிக்கலாகிவிடும் என்று பெரும்பாலான பெண்கள் அஞ்சுகின்றனர். அது தவறு மனைவியும் கணவரை காதலோடு ...
Comments Off on உங்க மனைவி உங்களை உறவுக்கு அழைக்க வில்லையா???