உங்க டீன் ஏஜ் குழந்தைகள் டேட்டிங் போறாங்களா?

உங்க டீன் ஏஜ் குழந்தைகள் டேட்டிங் போறாங்களா?

22-dating-300
அந்தரங்கம்
“டேட்டிங்” என்ற சொல் மேற்கத்திய நாடுகள் மட்டுமின்றி இந்தியாவிலும் சகஜமாகிவிட்டது. முன்பின் தெரியாத ஒருவருடன் செல்வது டேட்டிங் கிடையாது. நல்ல நண்பர்களாகப் பழகிய பின்னர் ஆண் நண்பரின் வற்புறுத்தலின்பேரில் அல்லது இருவரும் சம்மதித்து செல்வதுதான் டேட்டிங். இப்படி செல்லும்போது ...
Comments Off on உங்க டீன் ஏஜ் குழந்தைகள் டேட்டிங் போறாங்களா?