உங்க ஜோடியின் சந்தோஷ ஸ்பாட் எது என்று தெரியுமா?

உங்க ஜோடியின் சந்தோஷ ஸ்பாட் எது என்று தெரியுமா?

news_08-05-2014_57brest-300x158
அந்தரங்கம்
உங்க மனைவியின் காது கிட்டே போய் நெருக்கமாக புஸுபுஸுவென்று மூச்சு விட்டபடி பேசும்போது மனைவிக்கு கழுத்துப் பகுதியில் புல்லரிப்பதைப் பார்த்திருக்கலாம். அதேபோல அந்தரங்க சமயத்தின்போது உங்களது தொடைப் பகுதியையும், அருகாமைப் பகுதியையும் உங்களது மனைவி கை விரல்களால் வருடும்போது ...
Comments Off on உங்க ஜோடியின் சந்தோஷ ஸ்பாட் எது என்று தெரியுமா?