உங்க இதயம் ஆரோக்கியமா இருக்கா?.. வாங்க உங்க கால் விரலை வைத்து தெரிஞ்சிக்கலாம்...

உங்க இதயம் ஆரோக்கியமா இருக்கா?.. வாங்க உங்க கால் விரலை வைத்து தெரிஞ்சிக்கலாம்…

leg_finger_002.w540
பல்சுவை
  உலகில் இதய நோயால் ஏராமானோர் மரணத்தை சந்திக்கின்றனர். இதற்கு தற்போதைய மோசமான உணவுப் பழக்கம் மற்றும் வாழ்க்கை முறை தான் காரணம் என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதில்லை. மேலும் இன்றைய காலத்தில் மக்கள் தங்கள் ...
Comments Off on உங்க இதயம் ஆரோக்கியமா இருக்கா?.. வாங்க உங்க கால் விரலை வைத்து தெரிஞ்சிக்கலாம்…