உங்கள் மனைவியை மூடு ஏத்த முத்தம் கொடுக்க வேண்டிய இடங்கள்

உங்கள் மனைவியை மூடு ஏத்த முத்தம் கொடுக்க வேண்டிய இடங்கள்

542ce6deec15d-300x256
அந்தரங்கம்
ரொமான்ஸுக்கு நேரம், காலம் கிடையாது…மூடு வந்திருச்சுன்னா ஆரம்பிச்சுட வேண்டியதுதான்.. அதிலும் முத்தம் கொடுக்க நேரம் காலமா பார்க்க முடியும்… உதடுகள் தயார் என்றால் போர்களைத் தொடங்கி விட வேண்டியதுதானே… முத்தம் தருவது என்பது உதடுகளின் சந்திப்பு என்று மட்டும் ...
Comments Off on உங்கள் மனைவியை மூடு ஏத்த முத்தம் கொடுக்க வேண்டிய இடங்கள்