உங்கள் மனைவியை செக்ஸ்சில் திருப்திப்படுத்தும் முறை

உங்கள் மனைவியை செக்ஸ்சில் திருப்திப்படுத்தும் முறை

19_20100908_2026854173-300x198
அந்தரங்கம்
உச்சக்கட்டம் என்பது உடலுற வின் போதான உணர்சிவசப்பட்ட நிலை இறுதிக்கட்டம். அதாவது கிளைமாக்ஸ். இதுவே செக்ஸ் தொடர்பான திருப்தியின் அளவு கோல். ஆண்களுக்கு இது தொட ர்பில் சிக்கல் இல்லை. அனால் பெண்கள் விடயத்தில் இது மிக சிக்கல் ...
Comments Off on உங்கள் மனைவியை செக்ஸ்சில் திருப்திப்படுத்தும் முறை