உங்கள் திருமண வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக மாற்றும் ஒரு வார்த்தை

உங்கள் திருமண வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக மாற்றும் ஒரு வார்த்தை

6fc9e9c0-deb2-43d0-8171-8de265b6fb89_S_secvpf
பல்சுவை
ஆசையாக திருமணம் செய்துகொண்டுவிட்டு பின்னர் புலம்பி தீர்ப்பது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வாடிக்கையாகிவிட்டது. இந்நிலையில் திருமண வாழ்க்கையை எந்த விஷயம் மகிழ்ச்சிகரமாக மாற்றுகிறது என்பது பற்றி அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வில், வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் ...
Comments Off on உங்கள் திருமண வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக மாற்றும் ஒரு வார்த்தை