உங்கள் குழந்தை குறைப்பிரசவ குழந்தையா?... அதிஷ்டம் உங்களுக்கே!..

உங்கள் குழந்தை குறைப்பிரசவ குழந்தையா?… அதிஷ்டம் உங்களுக்கே!..

low_deliver_002.w540
பல்சுவை
குறைப்பிரசவம் என்பது 37 வாரத்திற்குள் குழந்தை பிறப்பதைக் குறிக்கும். இப்படி குழந்தை பிறந்தால் பலரும் அஞ்சுவார்கள். ஆனால் உண்மையில் குறைப்பிரசவத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மற்ற குழந்தைகளை விட திறமைகள் அதிகமாக இருக்கும். மேலும் அவர்களின் சிந்தனை எப்போதும் வித்தியாசமாகவும், ...
Comments Off on உங்கள் குழந்தை குறைப்பிரசவ குழந்தையா?… அதிஷ்டம் உங்களுக்கே!..