உங்கள் காதலி கன்னி கலையாத பெண்னா ? பெண் உறுப்பு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா..... இதை படியுங்கள்....

உங்கள் காதலி கன்னி கலையாத பெண்னா ? பெண் உறுப்பு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா….. இதை படியுங்கள்….

1483046_550190188408939_1052762581_n
அந்தரங்கம்
ஒரு பெண் செக்ஸ் உறவை ஒருமுறைகூட அனுபவித்தது இல்லை என்றால், அவரது பிறப்பு உறுப்பின் பாதுகா ப்பு கவசமான கன்னித் திரை கிழியாமல் இருக்கும், இப்படி கன்னித் திரை கிழியாமல் இருப்பவரே கன்னி, இதுதான் கன்னித் தன்மைக்கு இப்போது ...
Comments Off on உங்கள் காதலி கன்னி கலையாத பெண்னா ? பெண் உறுப்பு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா….. இதை படியுங்கள்….