உங்களுக்கு பிடித்த நிறத்தை வைத்தே நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்று கூற முடியும்?...

உங்களுக்கு பிடித்த நிறத்தை வைத்தே நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்று கூற முடியும்?…

colour_002.w540
Videos
வர்ணங்கள் மனிதர்களின் குணத்தை பிரதிபலிக்குமாம். ஒருவருக்கு பிடித்த கலரைக் கொண்டு அவருடைய குணத்தை கண்டுபிடித்து விடலாம் என்கின்றனர் உளவியலாளர். அதேபோல் அவர்கள் வைத்திருக்கும் கார்களின் நிறங்கள் கூட அவர்களின் மனதையும், குணத்தையும் பிரதிபலிக்கும் என்கின்றனர் ஆய்வாளர்கள். காதலில் நீங்கள் ...
Comments Off on உங்களுக்கு பிடித்த நிறத்தை வைத்தே நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்று கூற முடியும்?…