உங்களுக்கு செக்ஸ் என்பது ஆபாசம் அல்ல!

உங்களுக்கு செக்ஸ் என்பது ஆபாசம் அல்ல!

Devar-Bhabhi-With-Logo.mp4_snapshot_04.59_2015.03.12_15.20.05-300x219
அந்தரங்கம்
செக்ஸ் என்பது ஆபாசம் அல்ல என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்வது நல்லது. அது ஒரு உணர்வு. அந்த உணர்வை, அதற்குரிய வகையில் தான் தணிக்க வேண்டுமே தவிர அலங்கோலமான வழியில் அதை ‘ஆப்’ செய்ய நினைத்தால் கசப் புணர்வுதான் ...
Comments Off on உங்களுக்கு செக்ஸ் என்பது ஆபாசம் அல்ல!