உங்களுக்கு செக்ஸில் ஆர்வமில்லையா?

உங்களுக்கு செக்ஸில் ஆர்வமில்லையா?

11-1352626510-1-300x225
அந்தரங்கம்
கணவன் மேல் உயிரையே வைத்திருப்பாள். ஆனாலும் செக்ஸ் என்றாலே வாந்தி வரும் அளவுக்கு அதை வெறுப்பாள். இந்த உணர்வுடன் நாளுக்கு நாள் ஊதும் உடல், முறையற்ற மாதவிடாய், தூக்கமின்மை, சோம்பேறித்தனம், எதிலும் விட்டேத்தியான மனோபாவம் ஆகியவையும் உங்களிடம் இருக்கா? ...
Comments Off on உங்களுக்கு செக்ஸில் ஆர்வமில்லையா?