உங்களிடம் காதல் இருக்கிறதா? அப்படியென்றால் வெளிப்படுத்துங்கள்

உங்களிடம் காதல் இருக்கிறதா? அப்படியென்றால் வெளிப்படுத்துங்கள்

love_wife_002-615x463
பல்சுவை
தாலிகட்டும் முன்பு இருந்த அந்த காதல், திருமணம் செய்த புதிதில் இருந்த அந்த நெருக்கமான காதல், கொஞ்சம் நாட்களிலேயே புரியாது பிரிந்துவிடுகிறது. இது எதனால் ஏற்படுகிறது என்ற கேள்விக்கான பதில் உங்களிடமே இருக்கிறது. திருமணமான புதிதில் உங்களுக்குள் இருந்த ...
Comments Off on உங்களிடம் காதல் இருக்கிறதா? அப்படியென்றால் வெளிப்படுத்துங்கள்