உங்களால் மனைவியை திருப்தி படுத்த முடியுமா?

உங்களால் மனைவியை திருப்தி படுத்த முடியுமா?

get-what-you-want-in-bed-01-sess431
அந்தரங்கம்
உச்சக்கட்டம் என்பது உடலுறவின் போதான உணர்சிவசப்பட்ட நிலை இறுதிக்கட்டம். அதாவது கிளைமாக்ஸ். இதுவே செக்ஸ் தொடர்பான திருப்தியின் அளவுகோல். ஆணைகளுக்கு இது தொடர்பில் சிக்கல் இல்லை. அனால் பெண்கள் விடயத்தில் இது மிக சிக்கல் வாய்ந்தது. எனவே பெண்களின் ...
Comments Off on உங்களால் மனைவியை திருப்தி படுத்த முடியுமா?