உங்களால் நம்ப முடிகிறதா.?

உங்களால் நம்ப முடிகிறதா.?

miss_universe_001
வினோதங்கள்
தாய்லாந்தின் புகழ்பெற்ற அழகி 67 வயதானாலும், 18 வயதுக்கு ஏற்ற இளமையுடன் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். தாய்லாந்தில் முதல் மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டம் பெற்றவர் அபாஸ்ரா ஹாங்சகுலா. 1947-ம் ஆண்டு பிறந்த அபாஸ்ரா, 18 வயதில் மிஸ் யுனிவர்ஸ் ...
Comments Off on இவருக்கு 67 வயது, உங்களால் நம்ப முடிகிறதா.?

miss_universe_001
வினோதங்கள்
தாய்லாந்தின் புகழ்பெற்ற அழகி 67 வயதானாலும், 18 வயதுக்கு ஏற்ற இளமையுடன் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். தாய்லாந்தில் முதல் மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டம் பெற்றவர் அபாஸ்ரா ஹாங்சகுலா. 1947-ம் ஆண்டு பிறந்த அபாஸ்ரா, 18 வயதில் மிஸ் யுனிவர்ஸ் ...
Comments Off on இவருக்கு 67 வயது, உங்களால் நம்ப முடிகிறதா.?