உங்களது நாக்கில் பாக்டீரியா இருக்குதா?... வெங்காயத்தை கண்ணீர் வராமல் உரிக்கலாமா?...

உங்களது நாக்கில் பாக்டீரியா இருக்குதா?… வெங்காயத்தை கண்ணீர் வராமல் உரிக்கலாமா?…

shock_idea_002.w540
பல்சுவை
சில விஷயங்களை கேள்விப்படும்போது அட அப்படியா என கேட்கத் தோன்றும். அப்படிப்பட்ட சில வியப்பூட்டும் உண்மைகள் உங்கள் பார்வைக்காக: 1. ஆப்பிள், உருளைக் கிழங்கு, வெங்காயம் இவை மூன்றையும் உங்கள் மூக்கைப் பிடித்துக் கொண்டு சாப்பிட்டால் மூன்றும் ஒரே ...
Comments Off on உங்களது நாக்கில் பாக்டீரியா இருக்குதா?… வெங்காயத்தை கண்ணீர் வராமல் உரிக்கலாமா?…