உங்களது டச் எப்படி…?

உங்களது டச் எப்படி…?

gujarati-couple-sex-210x300
அந்தரங்கம்
  ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ரசனை இருக்கும்.. ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும்… ஒரு டச் இருக்கும். இந்த டச் எப்படிப்பட்டது என்பதில்தான் உங்களது துணையை நீங்கள் கவர முடிவதன் சூட்சுமம் அடங்கியுள்ளது. காமத்தில் முக்கியமானது தொடுதல்கள்தான். சின்னச் சின்ன தொடுதல்கள்தான் ...
Comments Off on உங்களது டச் எப்படி…?