ஈரலை பங்கிட்டு கொண்ட இரட்டையர்கள் - உயிருக்கு போராடும் பரிதாபம்

ஈரலை பங்கிட்டு கொண்ட இரட்டையர்கள் – உயிருக்கு போராடும் பரிதாபம்

langs-twins
வினோதங்கள்
அமெரிக்க புளோரிடா மாநிலத்தில் ஒரே ஈரலை தம்மிடையே பங்கீடு செய்த நிலையில் சிக்கலான முறையில் ஒட்டிப் பிறந்த இரட்டைக் குழந்தைகளை மருத்துவர்கள் 8 மணி நேர அறுவைச்சிகிச்சை மூலம் வெற்றிகரமாக பிரித்துள்ளனர். அந்தக் குழந்தைகள் 5 மாதங்களுக்கு முன் ...
Comments Off on ஈரலை பங்கிட்டு கொண்ட இரட்டையர்கள் – உயிருக்கு போராடும் பரிதாபம்