இவர்கள்தான் உண்மையான திறமையாளர்கள்... ஒலிம்பிக்கில் சேர்க்காமல் போயிட்டாங்களே?..

இவர்கள்தான் உண்மையான திறமையாளர்கள்… ஒலிம்பிக்கில் சேர்க்காமல் போயிட்டாங்களே?..

talent_man_001.w245
வினோதங்கள்
ஒலிம்பிக் முடியப் போகுது, இன்னும் ஒரு தங்கம் கிடைக்கலை, வெள்ளி கிடைக்கலை, வெண்கலம் கூட கிடைக்கலை என்ற புலம்பல்கள் உச்சஸ்தாயியை எட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இங்கே பாருங்கள்.. இப்படிப்பட்டவர்கள்தானே நிஜத்தில் ஒலிம்பிக் போட்டிக்குப் போயிருக்க வேண்டும். இவர்களை இங்கே ...
Comments Off on இவர்கள்தான் உண்மையான திறமையாளர்கள்… ஒலிம்பிக்கில் சேர்க்காமல் போயிட்டாங்களே?..