இளைஞர்களை வளைத்துப்போடும் வலைத்தளங்கள் ?

இளைஞர்களை வளைத்துப்போடும் வலைத்தளங்கள் ?

Image 7
சமூக சீர்கேடு
இன்றைய நவீன தொழில்நுட்பத்தில் விரல்நுனியில் உலகம் வந்துவிட்டது. இது பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம். அதேவேளையில் சிறுமைப்படவைக்கும் சில நிகழ்வுகளும் உள்ளன. பொதுவாக இணையதளங்கள் அல்லது வலைத்தளங்கள் இன்று பல்கிப்பெருகிவிட்டன. புதிய புதிய வலைத்தளங்கள், வலைப்பூக்கள் என எக்கச்சக்கம். இவற்றின் வளர்ச்சியால் ...
Comments Off on இளைஞர்களை வளைத்துப்போடும் வலைத்தளங்கள் ?