இளைஞர்களை மயக்கி ஹோட்டலுக்கு அழைத்துச் செல்லும் தம்பதியைப் பற்றி தெரியுமா ? நிச்சயம் படிக்க வேண்டிய ஒன்று !

இளைஞர்களை மயக்கி ஹோட்டலுக்கு அழைத்துச் செல்லும் தம்பதியைப் பற்றி தெரியுமா ? நிச்சயம் படிக்க வேண்டிய ஒன்று !

sinhala-girl-300x194
சமூக சீர்கேடு
புலத் சிங்கள பகுதியில் மிக மிக அழகான பெண் ஒருவர் அடிக்கடி பஸ் நிலையத்தில் நிற்க்கும் இளைஞர்களிடம் பழகி அவர்களது தொலைபேசி இலக்கங்களை வாங்குவது வழக்கமாம். பின்னர் அவர்களோடு பேசி ஹோட்டலில் ரூம் போட்டால் வருவேன் என்று தேன் ...
Comments Off on இளைஞர்களை மயக்கி ஹோட்டலுக்கு அழைத்துச் செல்லும் தம்பதியைப் பற்றி தெரியுமா ? நிச்சயம் படிக்க வேண்டிய ஒன்று !