இளைஞர்களின்

இளைஞர்களின்

tech_youth_001.w245
பல்சுவை
இது தொழில்நுட்ப காலம். தொழில்நுட்பம் இல்லையெனில் நமது அன்றாட செயல்களைக் கூட செய்ய இயலாது என்ற அளவுக்கு ஆகிவிட்டது என்பதை விட தொழில்நுட்பம் ஆக்கிரமித்து விட்டது என்றே கூறலாம். அதுவும் இளைஞர்கள்??? கேட்கவே வேண்டாம். தொழில்நுட்ப சந்தையில் அறிமுகமாகும் ...
Comments Off on இன்றைய இளைஞர்களின் தேவையாக உள்ள Hi-Tech Devices என்னென்ன??..