இளம் பெண்களை தாக்கும் ஃபைப்ராய்டு தசைக்கட்டி!

இளம் பெண்களை தாக்கும் ஃபைப்ராய்டு தசைக்கட்டி!

fiboird_004-615x423
பல்சுவை
கர்ப்பப்பையில் வருகிற ஒருவித தசைக் கட்டியே ஃபைப்ராய்டு(fibroid tumors) ஆகும், இவை அதிகமாக இளம் பெண்களையே தாக்கும். இதில் 3 வகைகள் உள்ளன. Submucosal fibroids என்பது கர்ப்பப்பையின் உள்புற குழிவுப் பகுதியில் ஏற்படுவது. Subserosal fibroids என்பது ...
Comments Off on இளம் பெண்களை தாக்கும் ஃபைப்ராய்டு தசைக்கட்டி!