இளம்பெண்ணின் வித்தியாசமான "லட்சம் ஆண்களுடன் செக்ஸ்"' ஆசை

இளம்பெண்ணின் வித்தியாசமான “லட்சம் ஆண்களுடன் செக்ஸ்”‘ ஆசை

இளம்பெண்ணின் வித்தியாசமான “லட்சம் ஆண்களுடன் செக்ஸ்”‘ ஆசை
வாழ்க்கையில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற லட்சியம் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இருப்பது இயல்பு. அது அவரவர் எண்ணத்திற்கு ஏற்ப மாறுபடும். போலாந்து நாட்டில் வார்சா நகரை சேர்ந்த அனியா லிசேவாஸ்கா(21) என்ற இளம்பெண் மிகவும் வித்தியாசமான குறிக்கோள் வைத்திருக்கிறார்.அது என்னவென்றால் ...
Comments Off on இளம்பெண்ணின் வித்தியாசமான “லட்சம் ஆண்களுடன் செக்ஸ்”‘ ஆசை