இளமையை தக்கவைத்து உடலை பொலிவாக்கும் உறவு

இளமையை தக்கவைத்து உடலை பொலிவாக்கும் உறவு

ed20f-2236453-200x300-200x300
அந்தரங்கம்
தாம்பதியரிடையே உணர்வு பூர்வமான தொடர்பை ஏற்படுத்த உதவும் தாம்பத்ய உறவானது உடல் ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் எண்ணற்ற நன்மைகளை ஏற்படுத்துவதாக பல்வேறு ஆய்வுகள் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. பிரகாசமான முகம் உறவானது தம்பதியர்களின் உடலிற்கு பொலிவூட்டும் என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். உடலுறவினால் ...
Comments Off on இளமையை தக்கவைத்து உடலை பொலிவாக்கும் உறவு