இளமையில் கிடைக்காததை நடுத்தர வயதில் பெண்களால் அனுபவிக்க முடியும்

இளமையில் கிடைக்காததை நடுத்தர வயதில் பெண்களால் அனுபவிக்க முடியும்

6a01a73de83fee970d01b7c716c7d3970b
அந்தரங்கம்
18 வயதில் காதல்வசப்பட்டு, 20 வயதில் பெற்றோரை எதிர்த்து திருமணம் செய்து ரகசிய வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறாள், நந்தினி. இப்போது அவளுக்கு 45 வயது. ‘‘நான் நடுத்தர வசதியுள்ள குடும்பத்தை சேர்ந்தவள். எனக்கு ஒரு ரவுடித்தனமான அண்ணன் உண்டு. பெற்றோர் ...
Comments Off on இளமையில் கிடைக்காததை நடுத்தர வயதில் பெண்களால் அனுபவிக்க முடியும்