இலவச வை-பை பயன்படுத்துபவரா நீங்கள்... எச்சரிக்கையாக இருங்க!...

இலவச வை-பை பயன்படுத்துபவரா நீங்கள்… எச்சரிக்கையாக இருங்க!…

mobile_net_002.w540
Videos
  இலவச வை-பை, இன்டர்நெட் பிரியர்களுக்கான வரம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். மால்கள், கபேக்கள், ரெயில் நிலையங்கள் என செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் ‘வை-பை’ இணைப்பு இலவசமாக கிடைப்பது கொண்டாட்டமாகத் தான் இருக்கும். ஆனால் பொது இடங்களில் இப்படி ...
Comments Off on இலவச வை-பை பயன்படுத்துபவரா நீங்கள்… எச்சரிக்கையாக இருங்க!…